Hoe we luchtkwaliteit vertaalden op mensenmaat

BelAir, een app die de luchtkwaliteit meet, vond moeilijk aansluiting bij het grote publiek. Nochtans ademen we allemaal dag in, dag uit. Door een aantal kleine UX en design-aanpassingen, maakten we de app toegankelijker. Want een goede luchtkwaliteit, dat belangt ons allemaal aan.

De uitdaging

BelAir, een app van de Vlaamse Milieumaatschappij die de luchtkwaliteit toont, had het moeilijk. De applicatie werd slecht onthaald door de pers en kreeg negatieve reviews. Nochtans werkte de app naar behoren, al was voor gebruikers het effectieve doel onduidelijk. Met een heleboel teleurstelling en verwarring als resultaat. Zulu to the rescue!

De insteek

De app was te technisch, gebruikers schepten verwachtingen en zagen die niet ingelost. Qua UX zagen we ruimte voor verbetering. Maar om alles volledig om te gooien, was geen tijd. Dus kozen we om de onboarding te optimaliseren en duidelijkheid te scheppen aan de hand van enkele ‘quick-wins’.

Dit is een klassiek voorbeeld van ‘designed for client, not for user’

Onze aanpak

We maakten een grondige analyse van de applicatie en kwamen tot de conclusie dat die te veel informatie tegelijk aanbood. Om duidelijkheid te scheppen, was een hiërarchie nodig. Visueel en structureel ontdekten we enkele pijnpunten. Het startscherm was niet gebruiksvriendelijk. App-navigatie stond bovenaarn, er was weinig overzicht en er ontbrak een inleiding die de waarden van de app toont. Bij de luchtkwaliteitsmeter zelf zagen we een te wetenschappelijke tone-of-voice, onduidelijke knoppen en verbogen informatie. Ook de kaart was heel druk en vaag. Grafieken waren onleesbaar en niet interpretabel door de gemiddelde gebruiker.

Omdat de app al live was, gaven we enkele quick-fixes mee:

  • Bovenaan elk scherm voorzagen we een slider met extra uitleg en informatie: ‘Wat zie je op dit scherm?’
  • We maakten de meter compacter.
  • Navigatie schoven we naar beneden.
  • We maakten een onderverdeling tussen info op lange en korte termijn.
  • We maakten duidelijk dat knoppen klikbaar zijn
  • Een resedign van het startscherm was nodig. En diagrammen moesten verwijderd worden.

Resultaat

Met minimale aanpassingen transformeerden we BelAir tot een heldere app, waarvan gebruikers meteen wisten wat die deed en hoe ze die moesten gebruiken. Tevreden users, die betekenen ook een tevreden klant.

Andere projecten die je waarschijnlijk interesseren:
Boerenbond

Boerenbond

Port of Antwerp

Port of Antwerp

Voel je de klik al? Geweldig.
Tijd voor een babbel.

Een klik met betekenis
Thomas Klein
Managing partner

thomas@zulu.be
+32 486 28 54 92

Adriaan De Raymaeker
Head of Operations

adriaan@zulu.be
+32 472 81 73 94